Generalforsamling

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt den 22.marts 2022 Læs referatet her

Referat fra Generalforsamling d. 22.03.22 i FO Gladsaxe

 

 Tilstede: Inge Lindqvist, Ida Krog, Elsebeth Kondrup Gram, Bo Frellesen, Henning Riecke, Marianne Henssel Nissen.

 Afbud: Bjarne Tolboe.

 

 

Ad 1.              Ida blev valgt til ordstyrer og Marianne til referent.

 

Ad 2.              Ida gennemgik beretningen.

 

Inge fortalte om Grøn Puls, som er udendørs træning, der startede i foråret 2021. Det er en lærer og frivillige, der står for træningen.

 

Inge orienterede om, at det går tilbage for aftenskolerne P.g.a. lille tilslutning. FO har heldigvis penge på ”kistebunden”, så vi klarer os.

 

P.g.a. skimmelsvamp på Telefonfabrikken har flere af bevægelsesholdene været henvist til andre lokaler, som ikke har været optimale. Der er færre tilslutninger til bevægelsesholdene.

 

Vi talte om forslag til næste sæsons foredragsholdere til Samfundshøjskolen.

Samfundshøjskolen i Lyngby er på plads.

 

Ad 3               Regnskabet blev godkendt.

 

 Ad 4              Der var ingen indkomne forslag.

                     

Ad 5               Ida ønskede efter mange år, at trække sig som formand, og fortsætte som alm. bestyrelsesmedlem. Bjarne Tolboe har sagt ja til at overtage posten, og blev hermed valgt.

 

Ad 6               Alle genvælges, og Bo og Ida vælges ind. Bestyrelsen er nu:

Formand Bjarne Tolboe, Bestyrelsesmedlemmer Ida Krog, Elsebeth Kondrup Gram, Bo Frellesen, Henning Riecke og Marianne Henssel Nissen.

 

Ad 7               Vi skriver i vores program, at deltagere kan stille op til bestyrelsen.

 

Ad 8               Vi er ikke forpligtigede til at have en revisor.

 

Ad 9               Vi har aldrig haft medlemskontingent.

 

Ad 10             Der var intet under eventuelt.

 

 


FO Gladsaxe
Frødings Alle 8
2860 Søborg

Telefon: 4444 1117

Mail: gladsaxe@fo.dk

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag 10 - 14, Personligt fremmøde på kontoret: tirsdag kl. 15.00 - 17.00

Medlem af Fora